Eg produserer innhald til presse, tidsskrift og nettaviser. Spesiell kompetanse på reportasjer, temaartiklar og nyheitsarbeid.

Er tilgjengeleg for bokprosjekt, undervisning og konsulentoppdrag.

Kan kome meg til store delar av Vestlandet på dagsturar. Sogn og Fjordane/Møre og Romsdal er primærområdet, men også tilgjengeleg for anna reiseverksemd.

Har profesjonelt fotoutstyr frå Leica (M) og Canon (EOS 1D X), og teleobjektiv opp til 420 mm, mellom anna godt eigna til sports- og kulturoppdrag. Fotograferer også med drone (DJI Mavic 2Pro med Hasselblad-kamera). Har samarbeid med annan profesjonell fotograf om ynskjeleg for større oppdrag.

 

 

 

Utdanna statsvitar (Cand. Polit) med hovudfag i medievitskap frå Universitetet i Bergen og journalistutdanninga i Volda.

Har 30 års erfaring som journalist. Sjølvstendig næringsdrivande sidan 2014. Tidlegare fast tilsett i Bergens Tidende der eg til saman jobba i 18 år. Før det innom Dagbladet, Sunnmørposten og Fjordabladet. Lang erfaring med styring av journalistisk prosjektarbeid frå idé til planlegging og gjennomføring.

Har dei siste åra jobba mest med næringslivsjournalistikk med oppdrag innan marine- og maritime næringar, bygg og anlegg, IT og teknologi. Har også jobba ein del med reportasjer innan fagområda bustad og bil.

Døme på tema eg har erfaring frå som journalist i avis tidlegare, er helse, skulepolitikk, idrettspolitikk, spelpolitikk og meisterskap som OL og VM.

Har dekka fem OL og sju VM på ski for Bergens Tidende/Schibsted med vekt på reportasjer og samfunnsstoff, og hatt ansvar for planlegging og styring i samband med desse store, internasjonale meisterskapa.

Jobben eg har gjort gjennom åra har resultert i regelmessige oppslag på side 1 i dei publikasjonane eg har levert til, noko som har bidrege til vekst og verdiskaping.